Privacybeleid

MIMAKI EUROPE B.V. (hierna te noemen MIMAKI EUROPE) houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De privacy van haar klanten wordt gewaarbogd door persoonlijke gegevens te beschermen tegen uitlekken, afleiding, of vervalsing, door middel van de hieronder beschreven maatregelingen.

 1. Bescherming en beheer van persoonlijke informatie
  MIMAKI EUROPE heeft haar bedrijfsregelement ingericht met diepgaande veiligheidsmaatregelen die persoonlijke gegevens beheren en beschermen tegen verlies, schade, externe afleiding en ongeoorloofde toegang. In het geval dat het niet meer noodzakelijk is de klantgegevens op te slaan, verwijderen we deze persoonlijke informatie.
 2. Aanbod van persoonlijke informatie aan derden
  MIMAKI EUROPE EUROPE zal geen persoonlijke informatie aan derden aanbieden, zonder hiervoor toestemming te hebben ontvangen. Behalve in de volgende gevallen hieronder beschreven.

  • Wanneer een klant toestemming geeft zijn / haar persoonlijke contactgegevens aan derden te verstrekken.
  • Wanneer deze gegevens op basis van de wet moeten worden overgedragen aan overheidsinstanties.
  • Wanneer de persoonlijke gegevens worden omgezet naar statistische data waaruit het onmogelijk is om de persoon te identificeren.
  • Wanneer het nodig is voor het beheer van de site, kunnen wij persoonlijke informatie van onze klanten aan onze toeleveringsbedrijven onthullen. In dit geval is de verstrekte informatie beperkt tot de mate die nodig is om de site te beheren. Daarbij beveiligen wij de informatie door hierover contracten met de toeleveringsbedrijven op te stellen.
 3. Onderzoek, correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens
  Klanten kunnen een verzoek indienen om persoonlijke gegevens te laten corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Na verificatie van de identiteit, worden de persoonlijke gegevens aangepast of verwijderd binnen een redelijke termijn.
 4. Openbaarmaking van de persoonlijke informatie.
  Bij elk van de volgende gebeurtenissen kunnen we persoonlijke gegevens van de klant onthullen.

  • In het geval dat klanten of MIMAKI EUROPE een onredelijke schade hebben geleden door een bepaalde klant, kunnen wij persoonlijke informatie van de klant aan de getroffen partij, de politie en de betrokken instanties melden.
  • In het geval er door de rechter, officier van justitie, politie, raad, of vergelijkbare instantie verzocht wordt om geregistreerde gegevens van de klant openbaar te maken.